Aujeszky PCR (R-nr. 9130)

Indikation

I smågrise optræder nervøse forstyrrelser.

I fravænnede grise og slagtesvin er respirationsproblemer det dominerende kliniske tegn, men der kan også optræde nervøse forstyrrelser.
I søer og orner kan der optræde reproduktionsforstyrrelser (aborter, dødfødte og mumificerede grise, omløbere, infertilitet).
På overfladen af leveren kan der optræde små hvidlige nekroser (2-3 mm). Disse læsioner ses oftest i pattegrise.

Hos kvæg, katte og hunde er det hyppigste kliniske tegn voldsom lokal hudkløe (”mad itch”). Efterhånden kan der optræde svælgparese, kramper og mere eller mindre udtalt respirationsparese. Døden indtræder ofte inden for 48 timer og dødeligheden er meget høj hos disse sekundære værter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Væv, sekret fra grise eller svin (evt. drøvtyggere, heste, hund, kat og andre smådyr)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Da Danmark er fri for Aujeszky’s sygdom vil en påvisning af såvel Aujeszky’s sygdom-virus som antistof være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Aujeszky’s sygdom er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Aujeszky's sygdom

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00