Newcastle disease virus (NDV) antistof (R-nr. 9253)

Indikation

Newcastle disease (ND) er en fjerkræinfektion, der forårsages af virulente stammer af aviær paramyxovirus serotype 1 (APMV1). Forskellige stammer af APMV1 udviser stærkt varierende virulens i fugle, og kun infektion med mere virulente stammer (ICPI over 0,7 i daggamle kyllinger) diagnosticeres som ND.

Symptomerne varierer meget, afhængigt dels af hvilken patotype af APMV1, der er involveret, og dels af værtsdyrets specifikke og uspecifikke resistens. Ingen kliniske symptomer er patognomoniske. Ved infektion med højvirulente stammer ses perakut forløb med pludselige dødsfald uden forudgående klinisk sygdom. Symptomerne kan være nedstemthed, generel svækkelse, diarré, ødem i hoved, affektion af CNS, produktion af skalløse eller tyndskallede æg efterfulgt af totalt ophørt ægproduktion. Moderat virulente stammer kan udløse respirationsvejssymptomer i kombination med varierende grader af ovennævnte symptomer.

Der er heller ingen patognomoniske patologiske fund relateret til ND, og de er i mange tilfælde ikke fremtrædende eller helt fraværende. Patologiske forandringer kan være knyttet til det organsystem som, bedømt ud fra de kliniske symptomer, er afficeret. Inflammation af trachea, evt. med hæmoragier, kan forekomme, ligesom luftsækkene kan være betændte og fremstå uklare. Nogle virusstammer fremkalder hæmoragiske læsioner i fordøjelseskanalen, især i kirtelmaven.

Serologisk undersøgelse for antistoffer mod ND-virus er af begrænset værdi, idet der vaccineres imod infektionen i fjerkræ, jf. Bek. nr. 1479 af 8/12-2015.

Aviær Influenza og Infektiøs laryngotracheitis er differentialdiagnoser til ND.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

ND er en anmeldepligtig sygdom (liste 1), og bekæmpelsen foregår efter Bek. nr. 296 af 16/3-2007.

Læs mere om Newcastle disease.

Analysens princip

Hæmagglutinations inhibitionstest (HI-test).

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00