Overførbar gastroenteritis (TGE/PRCV) antistof (R-nr. 9334, 9335)

Indikation

De kliniske fund i forbindelse med overførbar gatroenteritis (TGE) i en fuldt modtagelig besætning er diarré, der er vandig, ildelugtende og ofte grønlig samt brækninger. Dyret lider af voldsom tørst. Jo yngre de smittede dyr er, jo hurtigere vil de blive sløje. Dyrene bliver hurtigt dehydrerede og vil dø indenfor 2 døgn. Dødeligheden hos helt små grise ligger på mellem 90-100%. Hos ældre grise ses væsentligt lavere dødelighed. Inkubationstiden er kort – ca. 24 timer.

Mens infektion med TGEV aldrig er påvist i Danmark, er den respiratoriske form (PRCV) almindeligt forekommende i de danske svinebesætninger

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Ved mistanke om TGE indsendes materiale til undersøgelse og den lokale veterinærenhed underrettes.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af virus eller specifikke TGEV-antistoffer skal besætningen anses for smittet med TGEV.

Bemærkning

Serum undersøges for antistof ved en differentierende ELISA som kan skelne den enteriske form fra den respiratoriske (Porcint respiratorisk coronavirus, PRCV).

Læs mere om Overførbar gastroenteritis.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00