Overførbar gastroenteritis (TGE/PRCV) antistof (R-nr. 9334, 9335)

Indikation

Overførbar gastroenteritis (TGE, af eng. Transmissible Gastroenteritis) skyldes et coronavirus (TGEV), som giver anledning til smitsom tarmbetændelse hos svin.

Mistanke om sygdommen skal rejses i besætninger, hvor der ses dyr med vandig, ildelugtende, oftest grønlig diarré samt brækninger. Dyrene vil ofte vise tegn på voldsom tørst og alvorlig dehydrering kan medføre død inden for få døgn. Dødeligheden varierer mellem aldersgrupper, hvor den især er høj hos fravænningsgrise ift. ældre grise.

TGE er anmeldepligtig på liste 2 i Danmark, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, skal indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Mens TGEV aldrig er påvist i Danmark, er den respiratoriske variant (porcint respiratorisk coronavirus, PRCV) almindeligt forekommende i de danske svinebesætninger.

Serum undersøges for antistof ved en differentierende ELISA som kan skelne den enteriske form (TGEV) fra den respiratoriske form (PRCV).

Der findes ingen konfirmatorisk neutralisationstest for TGEV på grund af krydsreaktion med PRCV.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Ved mistanke om TGE indsendes materiale til undersøgelse og den lokale veterinærenhed underrettes.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00