Overførbar gastroenteritis (TGE) PCR (R-nr. 9145)

Indikation

Overførbar gastroenteritis (TGE, af eng. Transmissible Gastroenteritis) skyldes et coronavirus (TGEV), som giver anledning til smitsom tarmbetændelse hos svin.

Mistanke om sygdommen skal rejses i besætninger, hvor der ses dyr med vandig, ildelugtende, oftest grønlig diarré samt brækninger. Dyrene vil ofte vise tegn på voldsom tørst og alvorlig dehydrering kan medføre død inden for få døgn. Dødeligheden varierer mellem aldersgrupper, hvor den især er høj hos fravænningsgrise ift. ældre grise.

TGE er anmeldepligtig på liste 2 i Danmark, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, skal indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Mens TGEV aldrig er påvist i Danmark, er den respiratoriske variant (porcint respiratorisk coronavirus, PRCV) almindeligt forekommende i de danske svinebesætninger, hvilket har mest betydning i forbindelse med antistof påvisning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Nyligt afdøde/aflivede pattegrise eller stykker af tyndtarm fra angrebne grise (kadavere indsendes via KU)
  • Fæces eller fæcessvabere fra akut syge dyr

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00