Porcin respiratorisk coronavirus (PRCV) PCR (R-nr. 9144)

Indikation

Porcin respiratorisk coronavirus (PRCV) inficerer svin og kan give anledning til luftvejsinfektioner.

PRCV er tæt beslægtet med TGEV, som giver anledning til smitsom tarmbetændelse hos svin. Infektion med PRCV kan være subklinisk eller medføre milde luftvejssymptomer.

PRCV er ikke anmeldepligtig i Danmark og anses for at være almindeligt forekommende i danske svinebesætninger. TGEV er til forskel aldrig påvist i Danmark og er anmeldepligtige på liste 2.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Næse-/svælgsvabere fra svin
  • Lungemateriale

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Op til 5 arbejdsdage.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00