Trichomoniasis (Tritrichomonas foetus) mikroskopi, dyrkning og PCR (R-nr. 9326)

Indikation

Ved mistanke, eksport, sundhedskontrolundersøgelse mm.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Forhudsskylleprøve fra tyre minimum 20 mL

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Må ikke sættes på køl. Prøven skal modtages af laboratoriet senest dagen efter prøveudtagelse. Indsendelse af prøver til påvisning af Tritrichomonas foetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Svartid

Udføres efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ikke påvist = negativ
Påvist = positiv

Analysens princip

Mikroskopi, dyrkning, PCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00