Trichomoniasis (Tritrichomonas foetus) mikroskopi, dyrkning og PCR (R-nr. 9326)

Indikation

Ved mistanke, eksport, sundhedskontrolundersøgelse mm.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Forhudsskylleprøve fra tyre minimum 20 mL

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Må ikke sættes på køl. Prøven skal modtages af laboratoriet senest dagen efter prøveudtagelse. Indsendelse af prøver til påvisning af Tritrichomonas foetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Svartid

Udføres efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ikke påvist = negativ
Påvist = positiv

Analysens princip

Mikroskopi, dyrkning, PCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00