Trichomoniasis (Tritrichomonas foetus) mikroskopi, dyrkning og PCR (R-nr. 9326)

Indikation

Mistanke

  • Tritrichomonas foetus kan forårsage abort hos kvæg.
  • Jævnfør Listebekendtgørelsen (BEK nr. 1341 af 27/11/2023) er trichomoniasis (infektion med Tritrichomonas foetus) en anmeldepligtig sygdom på Liste 1 over smitsomme sygdomme. For information om regler vedrørende sygdomme omfattet af Liste 1 henvises til Fødevarestyrelsen.

Eksport & sundhedsovervågning

  • Analysen udføres oftest samtidig med undersøgelse for Campylobacter fetus i forbindelse med eksport eller sundhedsovervågning af avlstyre.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale

  • Forhudsskylleprøve fra tyre (minimum 20 mL)

Vejledning

  • Prøveudtagelsen kræver særskilt skyllesæt til forhudsskylleprøver inkl. kateter, kateterslange med påsat kanyle, luftfiltersæt, en stor flaske med skyllevæske (PBS, pH 7,2).
    - Analyser for Campylobacter fetus kræver dertil en lille flaske med transportmedium (Modified Lander’s Enrichment Transport Medium).
  • Materialer til prøveudtagelse kan bestilles via SSI Diagnostica.
  • Prøven eller prøverne skal være laboratoriet i hænde senest dagen efter udtagelse.
  • Vejledning til udtagning og forsendelse af én eller flere skylleprøver findes her.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

OBS: Hvis der ikke er indgået en fast aftale, modtager laboratoriet maksimalt 10 prøver pr. forsendelse/dag. Laboratoriet skal uanset fast aftale altid adviseres om forsendelser senest på dagen for udtagelse.

Advisering - Send mail med antal prøver til: vetdiagnostik@ssi.dk.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Må ikke sættes på køl. Prøven skal modtages af laboratoriet senest dagen efter prøveudtagelse. Indsendelse af prøver til påvisning af Tritrichomonas foetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Se venligst Vejledning til udtagning og forsendelse af én eller flere skylleprøver.

Svartid

Udføres efter aftale.

Normalt udføres analysen i løbet af 7 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Resultater tolkes samlet ud fra mikroskopi, dyrkning og PCR.

Findes der positive resultater ved én eller flere af analyserne, svares resultatet ud som ”påvist”/”detected”. Findes alle analyserne negative, svares resultatet ud som ”ikke påvist”/”not detected”.

Bemærkning

Indsendelse af prøver til dyrkning for Tritrichomonas foetus skal adviseres. Send mail med antal prøver til vetdiagnostik@ssi.dk senest på dagen for udtagelse.

OBS: Hvis der ikke er indgået en fast aftale, modtager laboratoriet maksimalt 10 prøver pr. forsendelse/dag. Laboratoriet skal uanset fast aftale altid adviseres om forsendelser senest på dagen for udtagelse.

Analysens princip

Direkte mikroskopi af skyllevæske, dyrkning af skyllevæske i tilegnet medie samt real-time PCR.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00