Overvågning af resistens i patogene bakterier fra husdyr i Danmark

På denne side vil der snart komme resultaterne fra overvågningen af resistens i patogene bakterier fra husdyr i Danmark.