Kvægaborter, patologisk undersøgelse (R-nr. 9305)

Indikation

Praktiserende dyrlæger kan indsende abortmateriale fra kvæg til DK-VET. Undersøgelse af materiale fra flere aborter i besætningen øger chancen for at påvise årsager. Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer.

Abortundersøgelserne opretholdes i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og DK-VET.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Abortmaterialet skal omfatte:

  • Hele fostre
  • Hele placenta eller stykker heraf
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Sagsansvarlig i patologivagten udfærdiger en konklusion på baggrund af sektionsfund, histopatologiske fund og analyseresultater (virologi og bakteriologi).

Svartid

Svar afgives 2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Formålet med kvægabortpakken er at bestyrke den fortsatte frihed for brucellose hos kvæg i Danmark. Samtidig undersøges materialet for BVD, neosporose og for svampe samt om muligt opdage emerging diseases som årsag til abort hos kvæg.

Såfremt ejer ønsker undersøgelse for en eller flere af følgende agens: Coxiella burnetii, Schmallenberg virus og Leptospira spp., skal det afkrydses på rekvisitionen og undersøgelse for disse agens sker for ejers egen regning.

Relaterede undersøgelser:

Analysens princip

Patoanatomisk og histopatologisk undersøgelse af kadaver.

Henvendelse

Københavns Universitet
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Patologivagten på tlf.: 9350 9280 (mellem kl. 8.00 og 16.00)