Maedi-visna (MV) patoanatomisk/histopatologisk vurdering (R-nr. 9267, 9282)

Indikation

Da serologisk undersøgelse er den foretrukne metode til undersøgelse udføres patologisk undersøgelse kun sjældent/undtagelsesvis, hvor det er relevant at få vurderet om læsioner hos et kadaver er forenelige med Maedi-Visna.

Maedi-visna omtales også som ovin progressiv pneumoni (OPP) fordi det dominerende symptom hos får med Maedi-visna er lungesymptomer pga. en fremadskridende interstitiel pneumoni. Betegnelsen Maedi-visna stammer fra Island hvor maedi betyder ”anstrengt vejrtrækning”, mens visna betyder ”sammenskrumpning” som udvikler sig i forbindelse med en paralyserende meningoencephalitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Med henblik på patoanatomisk og histopatologisk vurdering af kadaveret for læsioner forenelige med maedi-visna skal hele kadaveret helst indsendes intakt.

Rekvirering

Efter aftale med Københavns Universitet Sektion for Patobiologi, kan analysen rekvireres under "Andet" på relevant rekvisitionsblanket.

Læs mere om Rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Læsioner forenelige med maedi-visna påvist
  • Læsioner forenelige med maedi-visna ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Patoanatomisk og histopatologisk undersøgelse af kadaver.

Bemærkning

Læs mere om Maedi-visna.

Henvendelse

Københavns Universitet
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Patologivagten på tlf.: 9350 9280 (mellem kl. 8.00 og 16.00)