Kvægabort, generel bakteriologisk undersøgelse (R-nr. 9260)

Indikation

Undersøgelse af foster i forbindelse med kvægabort.

Pakken består af flg. analyser

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Lever, lunge, løbeindhold

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Bakterieart, evt. mængdeangivelse.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Den forbundne analyse Brucella dyrkning, overvågning (R-nr. 9259) besvares efter 10 dage.

Bemærkning

Undersøgelse af fosterorganer ved dyrkning på selektiv agar samt blodagar aerobt og i CO2.

I tillæg undersøges en pool af fosterorganer for Brucella sp. ved:

Analysens princip

Dyrkning på agarmedier efterfulgt af identifikation med MALDI-TOF.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00