Kvægabort, generel bakteriologisk undersøgelse (R-nr. 9260)

Indikation

Undersøgelse af foster i forbindelse med kvægabort.

Pakken består af flg. analyser

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Lever, lunge, løbeindhold

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Bakterieart, evt. mængdeangivelse.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Den forbundne analyse Brucella dyrkning, overvågning (R-nr. 9259) besvares efter 10 dage.

Bemærkning

Undersøgelse af fosterorganer ved dyrkning på selektiv agar samt blodagar aerobt og i CO2.

I tillæg undersøges en pool af fosterorganer for Brucella sp. ved:

Analysens princip

Dyrkning på agarmedier efterfulgt af identifikation med MALDI-TOF.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00