Brucella dyrkning, overvågning (R-nr. 9259)

Indikation

Overvågning af brucella hos dyr hvor der ikke foreligger mistanke om brucellose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Vævsprøver
  • Fosterpool

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Brucella ikke påvist
  • Brucella påvist + angivelse af species (melitensis/abortus/suis)

Svartid

Et negativt dyrkningssvar afgives tidligst 10 dage efter prøvens modtagelse.

Rekvirenten informeres, hvis der påvises Brucellamistænkelige bakterier.

Positivt svar afgives inden 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Påvisning af B. abortus, B. melitensis og B. suis er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Brucellose.

Analysens princip

Dyrkning af brucella på selektivt medium. Artsidentifikation med MALDI-TOF og specifikke PCR-test.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00