Brucella dyrkning, overvågning (R-nr. 9259)

Indikation

Overvågning af brucella hos dyr hvor der ikke foreligger mistanke om brucellose.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Vævsprøver
  • Fosterpool

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Brucella ikke påvist
  • Brucella påvist + angivelse af species (melitensis/abortus/suis)

Svartid

Et negativt dyrkningssvar afgives tidligst 10 dage efter prøvens modtagelse.

Rekvirenten informeres, hvis der påvises Brucellamistænkelige bakterier.

Positivt svar afgives inden 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Påvisning af B. abortus, B. melitensis og B. suis er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Brucellose.

Analysens princip

Dyrkning af brucella på selektivt medium. Artsidentifikation med MALDI-TOF og specifikke PCR-test.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00