Pelsdyr overvågningspakke (R-nr. 9306)

Indikation

Praktiserende dyrlæger kan indsende pelsdyr (mink, chinchilla og kaniner) til obduktion. Der kan være mange forskellige baggrunde for et ønske om obduktion, men det er ofte i tilfælde, hvor der ønskes en afklaring af dødsårsagen. I nogle tilfælde er der mistanke om smitsom sygdom og et ønske om at afklare årsagen af hensyn til mulig smitte til andre dyr.

En pelsdyr overvågningspakke omfatter obduktion og diagnostisk undersøgelse af 1-5 dyr (chinchilla eller mink).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Der indsendes hele kadavere eller eventuelt udtagne organer.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Sagsansvarlig i patologivagten udfærdiger journalsvar på baggrund af sektionsfund, histopatologiske fund og eventuelt andre analyseresultater.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

I forbindelse med obduktion laves rutinemæssigt histopatologi (undersøgelse af organerne i mikroskop) og ofte udføres bakteriologisk undersøgelse. I nogle tilfælde kan det være relevant at tilkøbe specifikke undersøgelser. Dette vil i så fald ske efter drøftelse og aftale mellem obducenten og indsendende dyrlæge.

Relaterede undersøgelser:

Analysens princip

Patoanatomisk og histopatologisk undersøgelse af kadaver.

Henvendelse

Københavns Universitet
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Patologivagten på tlf.: 9350 9280 (mellem kl. 8.00 og 16.00)