Influenza A virus (IAV) subtypning, pandemisk Influenza A virus (H1pdm09) (R-nr. 9106)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra svin, mink, sæler og andre pattedyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Kan ikke subtypes

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares derved ”kan ikke subtypes”.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares som ”kan ikke subtypes”.

Som led i overvågningen for influenzavirus i svin udføres subtypningen for H1pdm09 uden beregning på svineprøver fra danske besætninger. Påvisning af influenza A virus udføres på indsenders regning.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved specifik test for H1pdm09 (HA genet i pandemisk influenza A virus 2009 variant). Udføres med real-time RT-PCR.

Synonym

A(H1)pdm09, A/H1pdm09

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00