Influenza A virus (IAV) subtypning, pandemisk Influenza A virus (H1pdm09) (R-nr. 9106)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra svin, mink, sæler og andre pattedyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Kan ikke subtypes

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares derved ”kan ikke subtypes”.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares som ”kan ikke subtypes”.

Som led i overvågningen for influenzavirus i svin udføres subtypningen for H1pdm09 uden beregning på svineprøver fra danske besætninger. Påvisning af influenza A virus udføres på indsenders regning.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved specifik test for H1pdm09 (HA genet i pandemisk influenza A virus 2009 variant). Udføres med real-time RT-PCR.

Synonym

A(H1)pdm09, A/H1pdm09

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00