Influenza A virus (IAV) i øvrige dyr PCR (R-nr. 9105)

Indikation

Luftvejssymptomer, feber. Abort.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lungestykker (ca. 3x3x3 cm), næsesvabere udtaget i ca. 1 mL fysiologisk saltvand.

Indsendes til SSI:
Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Hele kadavere af små dyr kan indsendes til obduktion og prøveudtagelse på Københavns Universitet. Læs mere om Forsendelse.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Påvist, svagt positiv
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Påvisning af influenza A virus RNA med real-time RT-PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00