Influenza A virus (IAV) i øvrige dyr PCR (R-nr. 9105)

Indikation

Luftvejssymptomer, feber. Abort.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lungestykker (ca. 3x3x3 cm), næsesvabere udtaget i ca. 1 mL fysiologisk saltvand.

Indsendes til SSI:
Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Hele kadavere af små dyr kan indsendes til obduktion og prøveudtagelse på Københavns Universitet. Læs mere om Forsendelse.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Påvist, svagt positiv
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Påvisning af influenza A virus RNA med real-time RT-PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00