Bestil autovacciner

Statens Serum Institut (SSI) modtager bestillinger på autovacciner.

Bemærk, at der fra 1. april 2021 er ændrede procedurer for genbestilling af autovacciner, som oprindeligt blev godkendt af DTU Veterinærinstituttet (DTU-VET). Se under "Genbestilling".

For at bestille autovacciner skal nedenstående recept udfyldes med de anførte oplysninger. Recepten sendes til vetvac@ssi.dk eller fax 3268 8405. Husk underskrifter.

Genbestilling

Autovacciner kan genbestilles ved at sende ny recept til SSI med CHR-oplysninger og angivelse af bakterie(r) svarende til tidligere bestilling.

Fra den 1. april 2021 ændres praksis for genbestilling af autovacciner, som oprindeligt blev godkendt af DTU Veterinærinstituttet (DTU-VET). Fra denne dato vil det ikke længere være muligt at lave nye førstegangs-genbestillinger af tidligere DTU-VET-godkendte autovacciner. Autovacciner til disse besætninger skal bestilles på baggrund af nye laboratorieundersøgelser og vurdering efter gældende praksis.

Alle besætninger, der har bestilt DTU-VET-godkendte autovacciner fra SSI i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. marts 2021, vil fortsat kunne bestille disse autovacciner efter sædvanlig procedure.

Bestilling af ny autovaccine

Ved bestilling af ny autovaccine skal denne vurderes egnet til anvendelse i den pågældende besætning, inden der sendes recept til SSI. Kontakt SSI’s dyrlægeansvarlige ved at sende mail til vetvaccine_ansog@ssi.dk, og du vil blive kontaktet hurtigst mulig. Når der er truffet beslutning om anvendelse af autovaccine, kan den bestilles. Se vejledning til bestilling af ny autovaccine.

Leveringstider

Genbestilling: 8-9 uger fra bestilling til levering
Bestilling af ny autovaccine: 12-14 uger fra bestilling til levering

Ved første bestilling skal man oprette sig som kunde hos SSI. Der gør man ved at skrive til kundeservice@ssi.dk, hvorefter man får tilsendt et SSI kundenummer.

Downloads