Bestil autovacciner

Statens Serum Institut (SSI) modtager bestillinger på autovacciner.

For at bestille autovacciner skal nedenstående recept udfyldes med de anførte oplysninger. Recepten sendes til vetvac@ssi.dk eller fax 3268 8405. Husk underskrifter.

Genbestilling

Autovacciner kan genbestilles ved at sende ny recept til SSI med CHR-oplysninger og angivelse af bakterie(r) svarende til tidligere bestilling. SSI rekvirerer tidligere sagsdokumenter fra DTU. Dette kræver, at både dyrlæge og landmand har underskrevet recepten.

Bestilling af ny autovaccine

Ved bestilling af ny autovaccine skal denne vurderes egnet til anvendelse i den pågældende besætning, inden der sendes recept til SSI. Kontakt SSI’s dyrlægeansvarlige ved at sende mail til vetvaccine_ansog@ssi.dk, og du vil blive kontaktet hurtigst mulig. Når der er truffet beslutning om anvendelse af autovaccine, kan den bestilles. Se vejledning til bestilling af ny autovaccine.

Leveringstider

Genbestilling: 6-8 uger fra bestilling til levering
Bestilling af ny autovaccine: 10-12 uger fra bestilling til levering

Ved første bestilling skal man oprette sig som kunde hos SSI. Der gør man ved at skrive til kundeservice@ssi.dk, hvorefter man får tilsendt et SSI kundenummer.

Downloads