Bestil autovacciner

Statens Serum Institut (SSI) modtager bestillinger på autovacciner.

Ved første bestilling skal man oprette sig som kunde hos SSI, ved at skrive til kundeservice@ssi.dk, hvorefter man får tilsendt et SSI kundenummer.

Fremgangsmåde for bestilling af autovacciner

Fremgangsmåde for bestilling af autovacciner 

Bestilling af ny autovaccine

Autovaccine fremstilles på baggrund af en godkendt ansøgning om autovaccine. En ansøgning kan kun godkendes hvis der på ansøgningstidspunktet ikke findes en tilgængelig vaccine med markedsføringstilladelse, som indeholder den samme bakterie, som ønskes brugt i autovaccinen.

En autovaccine kan laves på baggrund af én eller flere (op til fire) bakterieisolater.

Autovaccine bestilles ved at indsende følgende dokumenter til vetvaccine_ansog@ssi.dk.

 • Elektronisk udfyldt rekvisitionsblanket Ansøgning om autovaccine (PDF).
 • Kopi af laboratoriesvar fra det diagnostiske laboratorium som har undersøgt prøver fra besætningen.

Ved bestilling af en ny autovaccine skal der i Ansøgning om autovaccine udfyldes afsnit:

 1. Sundhedsproblemet som er årsag til ansøgning
 2. Laboratorieundersøgelse og fund
 3. Anvendelse af autovaccine

Efter at der er truffet beslutning om anvendelse af autovaccine skal besætningsdyrlæge indsende udfyldt recept til vetvac@ssi.dk og sørge for SEGES laboratoriet i Kjellerup indsender de relevante bakterieisolater til SSI.

Ændring af en eksisterende autovaccine

En eksisterende autovaccine kan ændres ved at tilføje nye eller udskifte bakterielle isolater som oprindeligt var inkluderet i autovaccinen.

Ændring af en eksisterende autovaccine bestilles ved at indsende følgende dokumenter til vetvaccine_ansog@ssi.dk:

 • Elektronisk udfyldt rekvisitionsblanket Ansøgning om autovaccine (PDF).
 • Kopi af laboratoriesvar fra det diagnostiske laboratorium som har undersøgt prøver fra besætningen.

For bestilling af en ændret autovaccine skal der i Ansøgning om autovaccine udfyldes afsnit:

 1. Sundhedsproblemet som er årsag til ansøgning
 2. Laboratorieundersøgelse og fund
 3. Anvendelse af autovaccine
 4. Årsag til ønske om ændring af autovaccine

Efter at der er truffet beslutning om ændring af autovaccine skal besætningsdyrlæge indsende udfyldt recept til vetvac@ssi.dk og sørge for SEGES laboratoriet i Kjellerup indsender de relevante bakterieisolater til SSI.

Genbestilling af autovaccine

En eksisterende autovaccine genbestilles ved at indsende rekvisitionsblanket Ansøgning om autovaccine (PDF) med elektronisk udfyldt afsnit:

 1. Faglig begrundelse for genbestilling/genanvendelse af autovaccinen.

Efter beslutning om, at autovaccinen kan genbestilles indsendes udfyldt recept til vetvac@ssi.dk.

Leveringstider

Bestilling af ny autovaccine: 12-14 uger fra bestilling til levering.
Bestilling af ændret autovaccine: 12-14 uger fra bestilling til levering.
Genbestilling: 9-10 uger fra bestilling til levering.

Downloads