Indberetning af bivirkninger

Alle, der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Det gælder både kendte og ikke kendte bivirkningsreaktioner. Hvis et menneske oplever en utilsigtet reaktion efter kontakt med et lægemiddel til dyr, skal det også indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du information omkring indberetning af bivirkninger på veterinære lægemidler.

Du kan oplyse Statens Serum Institut om den mulige bivirkning på det veterinære lægemiddel, ved at sende dine oplysninger på denne mail VetADR@ssi.dk, og vi vil behandle indberetningen efter gældende lovgivning.