Equin viral arteritis (EVA) antistof (R-nr. 9377)

Indikation

Equin viral arteritis (EVA) er en akut, smitsom virussygdom hos heste.

Inkubationstiden for EVA (dvs. den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er 1-8 dage.

Sygdommen optræder ofte uden symptomer eller med lette symptomer. De sværeste symptomer ses hos helt unge og gamle heste.

Sygdomstegn er feber, øjen- og næseflåd og ødemer i øjenlåg, under bryst og bug samt i lemmerne og omkring kønsorganerne. Der ses depression og manglende ædelyst samt lysskyhed. Der kan være udslæt, oftest på halsen, og der kan ses kolik, vejrtrækningsproblemer, muskel- og ledsmerter samt diarré. Aborter optræder typisk i tilslutning til feberen og kan forekomme i hele drægtighedsperioden.

Kontakt venligst laboratoriet inden prøveudtagelse da undersøgelsen foretages af et udenlandsk laboratorium.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Ustabiliseret blodprøve (parrede prøver med mindst 14 dages mellemrum)

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Titerbestemmelse (serokonvertering/specifik titerstigning)

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

EVA er udbredt i det meste af verden og ses også i Danmark.

EVA er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Equin viral arteritis (EVA).

Analysens princip

Serumneutralisationstest.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00