Equin infektiøs anæmi (EIA) PCR (R-nr. 9218)

Indikation

Equin infektiøs anæmi (EIA) skyldes et lentivirus og er udbredt hos dyr af hesteslægten.

Inkubationstiden er oftest 1-3 uger men kan være så lang som 3 måneder.

Sygdommen er karakteriseret ved intermitterende feber, trombocytopeni, anæmi, hurtigt vægttab og ødemer i benene og under bugen. Hvis hesten overlever det akutte stadium, kan den i perioder være uden kliniske symptomer. I nogle tilfælde har sygdommen et mere snigende forløb uden det indledende akutte stadium. Inficerede heste forbliver viræmiske smittebærere for livstid og vil være seropositive. I det akutte stadium ses forstørrede lymfeknuder, lever og milt. Den forstørrede milt kan evt. konstateres ved rektalundersøgelse.

Diffentialdiagnoser omfatter equin viral arteritis (EVA) og andre årsager til feber, ødemer eller anæmi.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

I Danmark er EIA ikke konstateret siden 1928.

EIA er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Equin infektiøs anæmi.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00