Equin infektiøs anæmi (EIA) antistof (AGID) (R-nr. 9298)

Indikation

Equin infektiøs anæmi (EIA) skyldes et lentivirus og er udbredt hos dyr af hesteslægten.

Sygdommen overføres med bidende og stikkende insekter og er udbredt over det meste af verden. Den er særlig udbredt i Mellemamerika og det sydlige USA.

Inkubationstiden er oftest 1-3 uger men kan være så lang som 3 måneder.

Sygdommen er karakteriseret ved intermitterende feber, trombocytopeni, anæmi, hurtigt vægttab og ødemer i benene og under bugen. Hvis hesten overlever det akutte stadium, kan den i perioder være uden kliniske symptomer. I nogle tilfælde har sygdommen et mere snigende forløb uden det indledende akutte stadium. Inficerede heste forbliver viræmiske smittebærere for livstid og vil være seropositive. I det akutte stadium ses forstørrede lymfeknuder, lever og milt. Den forstørrede milt kan evt. konstateres ved rektalundersøgelse.

EIA ses især i den varme årstid, idet sygdommen overvejende overføres med stikkende og bidende insekter, såsom hestebremser, myg og stikfluer.

Sygdommen kan også overføres med instrumenter, eller virus kan penetrere opblødt eller læderet hud, fx trykninger fra seletøj.

Føl kan smittes gennem modermælken.

Diffentialdiagnoser omfatter equin viral arteritis (EVA) og andre årsager til feber, ødemer eller anæmi.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

I Danmark er EIA ikke konstateret siden 1928.

EIA er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Equin infektiøs anæmi.

Analysens princip

Agar gel immunodiffusion (AGID).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00