Equin viral arteritis (EVA) PCR (R-nr. 9219)

Indikation

Equin viral arteritis (EVA) er en akut, smitsom virussygdom hos heste.

Inkubationstiden for EVA (dvs. den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er 1-8 dage.

Sygdommen optræder ofte uden symptomer eller med lette symptomer. De sværeste symptomer ses hos helt unge og gamle heste.

Sygdomstegn er feber, øjen- og næseflåd og ødemer i øjenlåg, under bryst og bug samt i lemmerne og omkring kønsorganerne. Der ses depression og manglende ædelyst smat lysskyhed. Der kan være udslæt, oftest på halsen, og der kan ses kolik, vejrtrækningsproblemer, muskel- og ledsmerter samt diarré. Aborter optræder typisk i tilslutning til feberen og kan forekomme i hele drægtighedsperioden.

Kontakt venligst laboratoriet inden prøveudtagelse da undersøgelsen foretages af et udenlandsk laboratorium.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Svaberprøve fra næse/svælg fra akut syge dyr
  • Lunge, lever, milt, lymfeknude
  • Råsæd
  • Ustabiliseret blodprøve (parrede prøver med mindst 14 dages mellemrum)

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

EVA er udbredt i det meste af verden og ses også i Danmark.

EVA er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Equin viral arteritis (EVA).

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00