Equin viral arteritis (EVA) PCR (R-nr. 9219)

Indikation

Equin viral arteritis (EVA) er en akut, smitsom virussygdom hos heste.

Inkubationstiden for EVA (dvs. den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er 1-8 dage.

Sygdommen optræder ofte uden symptomer eller med lette symptomer. De sværeste symptomer ses hos helt unge og gamle heste.

Sygdomstegn er feber, øjenflåd, øjenbetændelse, tilstoppet næse, depression og manglende ædelyst. Der ses hævelser omkring øjnene og lysskyhed, samt ødemer i kønsorganer. Der kan være udslæt, oftest på halsen, og der kan ses kolik, vejrtrækningsproblemer, muskel- og ledsmerter samt diarré. Aborter optræder i slutningen af feberperioden og i tiden derefter og kan forekomme i hele svangerskabsperioden.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod
  • Svab fra næse/svælg
  • Lunge, lever, milt, lymfeknude

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

EVA er udbredt i det meste af verden og ses også i Danmark.

EVA er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Equin viral arteritis (EVA).

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00