Bestil ikke-registrerede vacciner og sera

Statens Serum Institut (SSI) modtager bestillinger på ikke-registrerede vacciner og sera.

For at bestille ikke-registrerede vacciner og sera skal nedenstående recept udfyldes med de anførte oplysninger. Recepten sendes til vetvac@ssi.dk eller fax 3268 8405. Husk underskrift og stempel. Seneste tidspunkt for bestilling til ugens kørsel er onsdag før kl. 8.00. 

Ved første bestilling skal man oprette sig som kunde hos SSI. Der gør man ved at skrive til kundeservice@ssi.dk, hvorefter man får tilsendt et SSI-kundenummer.

Downloads

Vær opmærksom på, at nedenstående ikke-registrerede vacciner kun kan anvendes efter ansøgning om tilladelse. Denne tilladelse gives til brug i en specifik besætning/CHR-nummer. Man kan søge om en ny tilladelse fra SSI via vetvaccine_ansog@ssi.dk eller benytte en tidligere tilladelse udstedt fra DTU-VET. Såfremt tilladelsen fra DTU-VET er bortkommet, kan den rekvireres ved henvendelse til sekretær Tine Elkjær Jørgensen på tejo@dtu.dk.

Ansøgning inkl. laboratoriemæssig påvisning af agens

  • Rokovac
  • Streptovac
  • Moraxebin
  • SUIVAC PRRS-IN (påvisning af US-PRRS)

Ansøgning med begrundelse for behov

  • Covexin/Tribovax
  • Insol Dermatophyton/Trichoequen
  • OBP Botulism vaccine