Mycoplasma meleagridis PCR (R-nr. 9400)

Indikation

Klinisk mistanke om infektion med Mycoplasma meleagridis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Svaberprøver
  • Kloaksvaber
  • Trachealsvaber

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Mycoplasmose hos fjerkræ er omfattet af lovgivningen (Bek. 1007 af 27/06/2022, Liste 1).

Læs mere om Mycoplasma.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00