Mycoplasma gallisepticum/meleagridis dyrkning (R-nr. 9097)

Indikation

Klinisk mistanke om infektion med Mycpolasma gallisepticum og Mycpolasma meleagridis.

Pga. de store variationer i manifestationen af kliniske symptomer og de uspecifikke patologiske forandringer vil en sikker diagnose kun kunne bygge på diagnostiske laboratorieundersøgelser.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale vil normalt kun være blodprøver til serologisk diagnostik.

Prøvemateriale til agenspåvisning indsendes kun efter særlig aftale med Statens Serum Institut.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Mycoplasma gallisepticum/meleagridis ikke påvist
  • Mycoplasma gallisepticum/meleagridis påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Mycoplasmose hos fjerkræ er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2).

Læs mere om Mycoplasma.

Analysens princip

Dyrkning af Mycoplasma gallisepticum/meleagridis.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00