Equinencephalomyelitis (Eastern og Western) PCR (R-nr. 9214)

Indikation

Hesteencephalitis (hjernebetændelse hos heste) er en samling af sygdomme med ens symptomer og moderat til høj dødelighed.

Encephalitter i denne gruppe – Japanese encephalitis, Equin encephalomyelitis (Eastern og Western), Venezuelan equine encephalomyelitis og West Nile fever – kan smitte til andre pattedyr, herunder mennesker.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra et dyr bliver smittet, til det viser tegn på sygdom) er omkring 5 dage, og døden vil ofte indtræffe 2-3 dage senere.

Der ses feber, forringet syn, nedsatte reflekser, ujævn gang, omflakken, hvor dyret går i cirkler og slingrer. Dyret vil skære tænder og have synkebesvær, hvorfor det savler. Hesten kan ses stå og presse hovedet mod fx en væg, have andre tvangsbevægelser eller vil ikke være i stand til at rejse sig. Dyret kan i perioder være aggressivt, med efterfølgende sløvhed. Hen imod slutningen vil der være perioder med kramper og til slut død.

Diagnosen stilles ud fra de kliniske symptomer, men kan også stilles serologisk. Pga. sygdommens hurtige forløb vil et serologisk svar dog ofte komme for sent.

Heste, der kun er let angrebet, vil langsomt kunne komme i bedring efter få uger, men vil ofte have varige hjerneskader. Kommer hesten sig efter sygdom, vil den være immun resten af livet.

Hos mennesker forløber 80% af infektionerne uden symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Hjerne
  • Blod

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Equin encephalomyelitis (Eastern og Western) er ikke konstateret i Danmark.

Equin encephalomyelitis (Eastern og Western) er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Hesteencephalitis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00