Vesikulær stomatitis (VSV) PCR (R-nr. 9148, 9149)

Indikation

Vesikulær stomatitis (VS) er karakteriseret ved feber og savlen samt tilstedeværelse af vesikulære læsioner i mund, på tunge, yver (patter) og ved kronrand. Hos grise ses udtalt halthed. Morbiditet i smittede besætninger kan variere meget. Normalt vil 10-15% af dyr i besætningen udvise kliniske symptomer. Klinik ses fortrinsvis i voksne dyr. Mortaliteten er tæt på nul.

Bemærk: VS kan ikke skelnes klinisk fra Mund og klovesyge, vesikulært exanthem samt smitsomt blæreudslæt hos svin når heste ikke er indblandet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Vesikelvæske, vesikelvæg fra ikke-bristede eller nyligt bristede vesikler, evt. svaber fra bristede vesikler. Materialet udtages og sendes i rør med neutral buffer (pH:7.2-7.6).

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Sygdommen er anmeldepligtig og indsendelse foretages alene af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Der findes 2 immunologisk forskellige typer at VS virus: New Jersey og Indiana. PCR-assayet påviser begge typer. 

Ved positiv diagnose vil dyr i den smittede besætning samt dyr i kontaktbesætninger blive slået ned i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens beredskabsplan. 

VSV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Vesikulær stomatitis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00