Vesikulær stomatitis (VSV) PCR (R-nr. 9148, 9149)

Indikation

Vesikulær stomatitis (VS) skyldes infektion med et rhabdovirus (vesikulær stomatitis virus, VSV), som primært inficerer svin, heste og kvæg. I sjældnere tilfælde inficeres små ruminanter.

Mistanke om VS skal rejses i tilfælde hvor der ses dyr med symptomer som feber, savlen og tilstedeværelse af vesikulære læsioner i mund, på tunge, yver (patter) og i kronranden ved hove/klove. Kliniske symptomer ses ofte i voksne dyr og mortaliteten er lav.

De kliniske symptomer kan ikke skelnes fra andre vesikulære sygdomme, bl.a. mund- og klovesyge (MKS), hvorfor der for klovbærende dyr med vesikulære læsioner altid skal rejses mistanke om MKS.

Sygdommen er aldrig påvist i Danmark, men er anmeldepligtig på liste 1. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Det kan være relevant at teste for sygdommen i forbindelse med import af dyr fra lande hvor sygdommen findes endemisk (primært Sydamerika, Mexico og den sydlige del af Nordamerika).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Væv og materiale fra ikke- eller nyligt bristede vesikler, inkl. vesikelvæske
  • Evt. svaber fra bristede vesikler

Materialet udtages og indsendes i rør med neutral buffer (pH:7.2-7.6).

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Sygdommen er anmeldepligtig og indsendelse foretages alene af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Der findes 2 forskellige serotyper af VSV, New Jersey og Indiana. PCR-assayet påviser begge typer og differentierer ikke imellem typerne.

Læs mere om Vesikulær stomatitis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00