Surra antistof (R-nr. 9409)

Indikation

Sygdommen Surra skyldes en parasit - en protozo kaldet Trypanosoma (T.) evansi.

Surra er udbredt i Afrika, Asien og Central – og Sydamerika og er ikke påvist i Danmark.

Sygdommen angriber mange forskellige dyrearter, især kameler, heste, bøfler og kvæg men også fx hunde og katte, og den overføres med blodsugende insekter som mekaniske vektorer.

Inkubationstiden varierer fra 5-60 dage, og kroniske infektioner kan vare op til 2 år.

Symptomerne kan være feber, nedsat ædelyst, vægttab, progressiv anæmi, petecchiale blødninger på slimhinder, ødemer og urticaria. Nervøse symptomer kan ses hos heste og hunde. Sygdommen kan være asymptomatisk.

Symptomerne er ikke patognomoniske, diagnosen kræver derfor laboratorieundersøgelser.

Differentialdiagnoser hos heste omfatter bl.a. afrikansk hestepest, equin infektiøs anæmi, equin viral arteritis og i tilfælde af centralnervøse forstyrrelser equin herpesvirus type 1 og West Nile Fever.

Der findes ingen vacciner mod sygdommen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

Surra er anmeldepligtig. Mistænkes et dyr for at lide af surra, skal det anmeldes til Fødevarestyrelsen. Diagnosen stilles ved en blodprøveundersøgelse.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Analysens princip

ELISA og CATT (card agglutination test for trypanosomiasis).

Synonym

Trypanosoma evansi

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00