Shiga toksin producerende Escherichia coli (STEC) dyrkning (R-nr. 9366)

Indikation

Screening af dyr for Shiga toksin producerende Escherichia coli (STEC).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Rekvirering

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, send mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • STEC påvist
  • STEC ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Dyrkning ved direkte udsåning på selektiv plade, PCR på suspekte kolonier. 

WGS for yderligere karakterisering efter nærmere aftale.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00