Smitsom svinelammelse (PTV) IPT (R-nr. 9356)

Indikation

Infektionen initieres ved peroral optagelse af agens og generaliseres efter primær opformering i tonsil- og tyktarmsområdet. I denne fase manifesterer virus sig i centralnervesystemet.

Ved smitte iagttages indledningsvis feber, depression, anoreksi og milde diarrétilfælde, der som regel efterfølges af neurologiske symptomer en uge senere. Sidstnævnte symptomer starter med inkoordination, der i løbet af 2-3 dage udvikler sig til paralyse af bagparten.

I slutfasen ses nystagmus, kramper, epistotonus og bevidstløshed. Infektionen giver anledning til høj morbiditet og mortalitet (70%) uanset grisenes alder.

De makroskopiske forandringer er lidet patognomoniske, undertiden kan der dog foruden enteritis erkendes miltsvulst, renale blødninger samt mindre pulmonale fortætninger. Derudover begrænser de patologiske fund sig til histologisk erkendbare forandringer i hjernerygmarvsområdet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Påvisning af antistoffer kan ikke benyttes til at stille diagnose.

Sygdommen er aldrig konstateret i Danmark.

PTV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysens princip

IPT.

Synonym

Teschovirus encephalomyelitis

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00