Smitsom svinelammelse PCR (R-nr. 9162)

Indikation

Smitsom svinelammelse forårsages af porcint teschovirus, serotype 1 (PTV-1). Sygdommen er også kendt under navnet Teschen disease (akut, fatalt symptombillede). Et mildere sygdomsforløb benævnes Talfan disease. Der kan ikke skelnes mellem de 2 sygdomsbilleder ved laboratoriemæssig påvisning.

Mistanke om smitte med PTV-1 skal rejses i besætninger hvor der ses dyr med generelle symptomer som feber, depression, anoreksi og mild diarré, der efterfølges af neurologiske symptomer en uge senere. Sidstnævnte symptomer starter med inkoordination, der i løbet af 2-3 dage udvikler sig til paralyse af bagparten.

I slutfasen ses nystagmus, kramper, nakkestivhed og bevidstløshed. Infektionen giver anledning til høj morbiditet og mortalitet i alle aldersgrupper af svin.

Sygdommen er aldrig konstateret i Danmark og er anmeldepligtig på liste 2, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, har pligt til at indberette resultatet til Fødevarestyrelsen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Hjerne og rygmarv

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage. 

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Smitsom svinelammelse.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00