Rift Valley virus (RVF) PCR (R-nr. 9216)

Indikation

Rift Valley Fever (RVF) er en lidelse hos drøvtyggere i Afrika.

Symptomerne er uspecifikke, men under epidemier optræder talrige aborter og dødsfald af unge dyr, sammen med influenza-lignende symptomer.

Mistanke om RVF bør opstå, når der, umiddelbart efter voldsomme regnskyl, optræder en abortstorm og høj dødelighed af nyfødte dyr med leverskader. Endvidere bør man få mistanke om RVF, såfremt der optræder blødninger eller influenza-lignende symptomer hos personer, der passer dyr eller håndterer produkter af modtagelige dyrearter.

Inkubationstiden er 12-36 timer. Feber op til 41 °C kan optræde, de smittede dyr bliver sløve og vil kun modvilligt flytte sig eller æde, og mange viser tegn på smerte i bughulen. Unge dyr dør oftest inden for 2 dage. Ældre dyr kan dø akut eller udvikle en stinkende diarré og gulsot. Abort kan være det eneste symptom på RVF. Jo ældre dyrene er, jo mere modstandsdygtige er de.

Hos drægtige får kan dødeligheden og abort-raten variere fra 5-100% mellem forskellige farme. Hos kvæg er de tilsvarende tal under 10%.

Ved obduktion ses forandringer i leveren. Der vil være moderat til meget forstørret, blød, sprød med fokale blødninger på overfladen. Der vil være blødning og ødem i galdeblærevæggen og slimhinden i løben. Tarmindholdet er mørk chokoladebrunt . Milt og de yderligt liggende lymfeknuder er forstørrede og ødematøse - eventuelt med blødninger.

Ved humane tilfælde af RVF ses feber, muskelsmerter og hovedpine af en uges varighed (influenza-lignende symptomer). I få tilfælde optræder der alvorlige komplikationer, som fx hjernehindebetændelse og blindhed.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Blod
  • Lever, milt, hjerne

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Rift Valley Fever har aldrig været konstateret udenfor Afrika.

Rift Valley Fever er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Rift Valley fever.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00