Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV, VHDV) PCR (R-nr. 9079)

Indikation

Der kan ses varierende kliniske symptomer som bl.a. anoreksi, nedstemthed, udmattelse, nervøse symptomer, dyspnø og cyanose, men pga. den hurtige sygdomsudvikling findes dyrene ofte døde og i god tilstand.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Hele uåbnede kadavere.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 7-10 hverdage efter prøvens modtagelse.  

Tolkning og reference-værdier/interval

Svaret angiver om der er fundet VHD type 1 eller VHD type 2.

Bemærkning

Undersøgelsens princip

Undersøgelsen foretages af Friedrich-Loeffler-Institute (FLI).

Synonym

Viral haemorrhagic disease, VHD 

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00