Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV, VHDV) PCR (R-nr. 9079)

Indikation

Der kan ses varierende kliniske symptomer som bl.a. anoreksi, nedstemthed, udmattelse, nervøse symptomer, dyspnø og cyanose, men pga. den hurtige sygdomsudvikling findes dyrene ofte døde og i god tilstand.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Hele uåbnede kadavere indsendes til:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Læs mere om Emballering.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • RHDV type 1 påvist
  • RHDV type 2 påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med et eksternt laboratorium.

Fund af RHDV er anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST).

FVST henstiller til at den praktiserende dyrlæge henvender sig til den lokale veterinærenhed inden indsendelse af prøvemateriale.

Læs mere om Viral haemorrhagic disease hos kaniner.

Analysens princip

Virus påvises og types med PCR.

Synonym

Viral haemorrhagic disease virus, VHD virus 

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00