Nipahvirus encephalitis PCR (R-nr. 9213)

Indikation

Nipahvirus smitter svin i alle aldre, men giver forskellige symptomer. Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret bliver smittet, til det viser tegn på sygdom) er 7-14 dage. Ikke alle svin i en besætning vil vise tegn på sygdom.

Hos helt unge grise og slagtesvin ses akut feber med luftvejssymptomer, strækkende sig fra let forøget vejrtrækning med åben mund til voldsom hoste. Der kan ses rystelser, muskeltrækninger, manglende lyst til at stå op og forskellige grader af lammelser.

Søer og orner kan findes med akut feber med besværlig vejrtrækning, savlen og blodtilblandet flåd fra næsen. Der ses nervøsitet, uro, kramper, rullende øjne og lammelser. Hos søer kan ses aborter. Angrebne dyr dør meget hurtigt – indenfor et døgn.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Hjerne, lunge, nyre, milt
  • Svab: Næse, svælg

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Nipahvirus encephalitis har aldrig været konstateret i Danmark.

Nipahvirus encephalitis er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Nipahvirus-encephalitis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00