Mycoplasma mycoides (oksens ondartede lungesyge) antistof (R-nr. 9245)

Indikation

Oksens ondartede lungesyge skyldes Mycoplasma mycoides mycoides.

Sygdommen giver sig udtryk i en særdeles smitsom lungebetændelse hos kreaturer, og den ledsages næsten altid af lungehindebetændelse. Sygdommen smitter ved direkte kontakt mellem kreaturer.

Sygdommen er normalt forekommende i Afrika og den Iberiske halvø, samt i dele af Indien og Kina.

Oksens ondartede lungesyge er udryddet i Danmark, og sidste tilfælde blev konstateret i 1886.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod), serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Efter aftale med Statens Serum Institut, kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. Hvis der opstår en mistanke om oksens ondartede lungesyge, skal det anmeldes til Fødevarestyrelsen og den berørte besætning bliver sat under offentligt tilsyn.

Læs mere om Oksens ondartede lungesyge.

Analysens princip

Komplementbindingstest (CF).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00