Mycoplasma mycoides (oksens ondartede lungesyge) dyrkning (R-nr. 9099)

Indikation

Klinisk mistanke om infektion med Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony type).

Sygdommen blev udryddet fra Danmark i 1886 og findes nu kun i lande i Afrika og Asien.

Da serologisk undersøgelse er den foretrukne metode til undersøgelse, udføres patologisk og dyrkningsmæssig undersøgelse kun sjældent/undtagelsesvis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale til agenspåvisning indsendes kun efter særlig aftale med Statens Serum Institut.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC påvist
  • Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Oksens ondartede lungesyge er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 1).

Læs mere om Oksens ondartede lungesyge.

Analysens princip

Dyrkning af Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC.

Synonym

CBPP (contagious bovine pleuropneumoniae)

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00