Mycoplasma mycoides (oksens ondartede lungesyge) dyrkning (R-nr. 9099)

Indikation

Klinisk mistanke om infektion med Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony type).

Sygdommen blev udryddet fra Danmark i 1886 og findes nu kun i lande i Afrika og Asien.

Da serologisk undersøgelse er den foretrukne metode til undersøgelse, udføres patologisk og dyrkningsmæssig undersøgelse kun sjældent/undtagelsesvis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale til agenspåvisning indsendes kun efter særlig aftale med Statens Serum Institut.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC påvist
  • Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Oksens ondartede lungesyge er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 1).

Læs mere om Oksens ondartede lungesyge.

Analysens princip

Dyrkning af Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC.

Synonym

CBPP (contagious bovine pleuropneumoniae)

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00