Lumpy Skin Disease (LSD) PCR (R-nr. 9142)

Indikation

Lumpy Skin Disease (LSD) forårsages af et koppevirus (capripox), som er tæt beslægtet med det virus der forårsager Fåre- og gedekopper hos små ruminanter.

Der skal rejses mistanke om LSD i besætninger, hvor der ses dyr med koppeudslæt (blæredannelse som starter med hævelse og rødme af hud/slimhinde, for siden at blive til en blære, som brister og dækkes af mørk skorpe). Udslæt ses især på slimhinder samt i hale- og yverregion. Hos unge dyr kan læsionerne ses overalt på kroppen samt ved sektion på slimhinderne i luftveje og tarmsystem. Derudover forekommer også mere uspecifikke symptomer som feber, øget sekretion fra øjne og næse samt savlen.

Dødeligheden er forholdsvis lav, men der kan ses store produktionstab grundet nedsat mælkeproduktion, vægttab, aborter, reproduktionsforstyrrelser og værditab af skind.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 og er aldrig påvist i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Væv fra læsioner
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved prøver indsendt til undersøgelse i forbindelse med import/eksport kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Lumpy Skin Disease.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00