Infektiøs laryngotracheitis virus (ILTV) PCR (R-nr. 9118)

Indikation

Vejrtrækningssymptomer, hoste. Fremstrakt hals og hoved med vidt åbent næb. Let rallen og hoste med hovedrysten. Næseflåd, øjenbetændelse og fald i æglægning.

Sygdommen er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Ved mistanke om ILT henstilles til at FVST kontaktes inden indsendelse af prøver.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

3-5 kadavere af aflivede eller selvdøde dyr.

Kadavere indsendes til KU: 
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Læs mere om Emballering.

Evt. kan i stedet indsendes trachea udtaget aseptisk ved obduktion fra 3-5 klinisk syge dyr.

Udtaget trachea indsendes til:
Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Ved mistanke skal ejer af dyr tilkalde dyrlæge der indsender materiale til undersøgelse hvis mistanken ikke kan afvises. Ved påvisning af ILTV underrettes Fødevarestyrelsen.

Læs mere om Infektiøs laryngotracheitis hos høns.

Analysens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af DNA fra ILTV ved PCR.

Synonym

ILTV

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00