Fåre- og gedepest (PPR) PCR (R-nr. 9212)

Indikation

Peste des petits ruminants (PPR). Fåre- og gedepest er en smitsom virussygdom hos klovbærende dyr.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er ca. 4-5 dage. Symptomerne minder meget om kvægpest.

Der optræder pludselig høj feber (40-41,3 °C ), ophørt ædelyst og depression. Der ses øjenbetændelse og betændte sår i næsen. Der ses ligeledes sår i mundhulen, mest koncentreret i undermunden. Med sygdommen følger også lungebetændelse med hoste. Drægtige dyr aborterer hyppigt. Der ses diarré med væskemangel til følge, og dyret dør typisk efter 5-10 dage. Sygeligheden og dødeligheden er størst hos unge dyr.

Ved obduktion ses, udover sår i næse- og mundhulen, også lungebetændelse samt tigerstribning af tyktarmen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod
  • Lymfeknude, tonsil, lunge
  • Svab: Conjunctival, næse, mund

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark.

PPR er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Fåre- og gedepest.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00