Fåre- og gedepest (PPR) PCR (R-nr. 9212)

Indikation

Peste des petits ruminants (PPR). Fåre- og gedepest er en smitsom virussygdom hos klovbærende dyr.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er ca. 4-5 dage. Symptomerne minder meget om kvægpest.

Der optræder pludselig høj feber (40-41,3 °C ), ophørt ædelyst og depression. Der ses øjenbetændelse og betændte sår i næsen. Der ses ligeledes sår i mundhulen, mest koncentreret i undermunden. Med sygdommen følger også lungebetændelse med hoste. Drægtige dyr aborterer hyppigt. Der ses diarré med væskemangel til følge, og dyret dør typisk efter 5-10 dage. Sygeligheden og dødeligheden er størst hos unge dyr.

Ved obduktion ses, udover sår i næse- og mundhulen, også lungebetændelse samt tigerstribning af tyktarmen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod
  • Lymfeknude, tonsil, lunge
  • Svab: Conjunctival, næse, mund

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark.

PPR er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Fåre- og gedepest.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00