Fåre- og gedekopper antistof (R-nr. 9201)

Indikation

Der optræder feber, øget sekretion fra øjne og næse samt savlen. Efterhånden ses hævelse af huden omkring øjnene, forstærket vejrtrækning og rødme af slimhinder som følge af øget blodtilstrømning. Efter yderligere 2-3 dage opstår der pletter i huden, og disse kan i første omgang ses på ubehårede hudområder (mule, øre). Pletterne bliver til faste cirkelrunde fortykkelser i huden på ca. 1 cm i diameter, og de rager lidt ud over almindeligt hudniveau. Herpå dannes der efterhånden en blære. Udviklingen af koppeudslættet afsluttes med vævsdød, og der ses en mørk, hård skorpe og en stjerneformet arvævsdannelse.

Hos ældre dyr begrænses udslættet til hale og yverregion, mens det hos lam og kid kan ses, ikke bare på det meste af huden, men også på slimhinderne i luftvejene og tarmsystemet. Hos de unge dyr er sygdommen dødelig i 50-80% af tilfældene, mens den hos ældre dyr er nede på 2-5%.

Overlevende får og geder har livsvarig immunitet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Bemærkning

Sygdommen er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Ved positiv diagnose skal den smittede besætning, samt dyr i kontaktbesætninger, slås ned. Kadaverne bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

I Danmark er det forbudt at vaccinere mod fåre- og gedekopper.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00