Fåre- og gedekopper PCR (R-nr. 9143)

Indikation

Fåre- og gedekopper skyldes et koppevirus (capripox), som er tæt beslægtet med det virus der forårsager Lumpy Skin Disease hos kvæg.

Der skal rejses mistanke om Fåre- og gedekopper i besætninger, hvor der ses dyr med koppeudslæt (blæredannelse som starter med hævelse og rødme af hud/slimhinde, for siden at blive til en blære, som brister og dækkes af mørk skorpe). Udslæt ses især på slimhinder samt i hale- og yverregion. Hos unge dyr kan læsionerne ses overalt på kroppen samt ved sektion på slimhinderne i luftveje og tarmsystem. Derudover forekommer også mere uspecifikke symptomer som feber, øget sekretion fra øjne og næse samt savlen.

Sygdommen kan give anledning til en mortalitet på op til 100%, især hos unge dyr. Hos ældre dyr ses normalt en mildere sygdomsforløb.

Overlevende får og geder har livsvarig immunitet.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Herudover kan undersøgelse for Fåre- og gedekopper være relevant i forbindelse med import og eksport af dyr.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Væv
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • Påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Fåre- og gedekopper.

Analysens princip

PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00