Epizootisk hæmorrhagi (EHD) PCR (R-nr. 9210)

Indikation

Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) er en vektorbåren virussygdom hos hjorte, som forårsages af et orbivirus. Det er mitter, der fungerer som vektor og dermed overfører virus til modtagelige dyr. De modtagelige dyr er et stort udvalg af vilde drøvtyggere.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer på sygdom) er ca. 7 dage.

EHD er en akut infektionssygdom, der ofte er dødelig. Det er meget karakteristisk, at sygdommen starter meget pludseligt. Dyrene mister øjeblikkelig appetitten og frygten for mennesker (såsom jægere). Dyrene bliver hurtigt svage, begynder ofte at savle, får hurtig puls og vejrtrækning, og bliver til slut bevidstløse. Blødninger og mangel på ilt resulterer i en blåfarvning af slimhinderne. Dyret dør typisk inden for 36 timer.

Der ses massive blødninger i alle indre organer pga. virussets indflydelse på blodets koagulationsevne og nedbrydning af vægge i blodårerne.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod
  • Milt, lymfeknude, lever, lunge

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

EHD er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Epizootisk hæmorrhagi (EHD).

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00