Campylobacter (termofile) dyrkning (R-nr. 9365)

Indikation

Screening af dyr for termofile Campylobacter (primær C. jejuni og C. coli).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Rekvirering

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, send mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Campylobacter påvist, samt angivelse af species (jejuni/coli)
  • Campylobacter ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Dyrkning ved udsåning på selektiv plade for termofile Campylobacter.

Identifikation ved MALDI-TOF.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00