Contagiøs equin metritis (CEM) screening PCR (R-nr. 9361)

Indikation

Screening af dyr forud for begyndelsen af avlssæsonen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Fra hopper:

 • Svaberprøve fra cervix uteri
 • Svaberprøve fra fossa clitoridis
 • Svaberprøve fra sinus clitoridis
 • Svaberprøve fra uterus

Fra hingste:

 • Svaberprøve fra urethra
 • Svaberprøve fra sinus urethralis
 • Svaberprøve fra fossa glandis
 • Svaberprøve fra præputium
 • Sæd

Hver lokalitet podes med en separat podepind. Der anvendes kun almindelige bomuldspodepinde.

Anvendelse af transportmedium (kulsvaber) ved screeningsundersøgelsen frarådes, da det kan forsinke analysen.

For prøver, som ønskes undersøgt i pool, sættes podepinde i det samme plastrør med skruelåg uden væske.
For prøver som ønskes undersøgt særskilt, sættes podepinde i separate rør uden væske.

Rørene mærkes med hestens navn/ID.

Det er muligt at poole op til tre svaber fra det samme dyr og undersøge dem i en enkelt PCR-reaktion, og det også muligt at analysere prøverne enkeltvis. Valget indikeres ved afkrydsning på rekvisitionsblanketten.

Se også R-nr. 9096 Contagiøs equin metritis (CEM) PCR for undersøgelse af mistankeprøver, eksporter og prøver fra positive dyr efter antibiotikabehandling.

Det anbefales, at der udtages separate svaberprøver fra hvert sted.

Yderligere oplysninger om prøvetagning kan findes i HBLBs Code of Practice.

En detaljeret beskrivelse af prøvetagning kan findes her.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig eller kurerpost.

Svar

 • Taylorella equigenitalis påvist
 • Taylorells equigenitalis ikke påvist

Svartid

Svar afgives indenfor 2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Contagiøs equin metritis er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2).

Læs mere om Contagiøs equin metritis (CEM).

Synonym

CEM, Taylorella equigenitalis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00