Contagiøs equin metritis (CEM) PCR (R-nr. 9096, 9360)

Indikation

Klinisk mistanke om Contagiøs equin metritis (CEM), undersøgelse af eksportprøver og undersøgelse af positive heste efter antibiotikabehandling

Den Gram-negative bakterie Taylorella equigenitalis er årsag til smitsom kastning og infertilitet hos hopper. Hingstene er ikke-symptomatiske bærere af bakterien.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale til laboratoriediagnostik er svaberprøver fra heste.

De mest almindelige prøveudtagningssteder er:

  • Hopper: Svaberprøve fra sinus clitoridis, fossa clitoridis, cervix uteri
  • Hingste: Svaberprøve fra præputium, urethra, sinus urethralis, fossa glandis, sæd

Det anbefales, at der udtages separate svaberprøver fra hvert sted.

Yderligere oplysninger om prøvetagning kan findes i HBLBs Code of Practice.

En detaljeret beskrivelse af prøvetagning kan findes her.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Hvis der indsendes 3-4 prøver fra den samme hest, vil R-nr. 9096 anvendes, hvor op til 4 prøver fra samme hest undersøges til samme pris.

Hvis der kun indsendes 1-2 prøver fra samme hest, vil R-nr. 9360 anvendes, hvorved hver PCR-test takseres separat.

Svar

  • Taylorella equigenitalis ikke påvist
  • Taylorella equigenitalis påvist

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Contagiøs equin metritis er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2).

Læs mere om Contagiøs equin metritis (CEM).

Analysens princip

Påvisning af Taylorella equigenitalis fra svabervæske med qPCR.

Synonym

CEM, Taylorella equigenitalis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00