Aleutian mink disease virus (ADV) mink plasmacytosevirus PCR (R-nr. 9120)

Indikation

Nedsat tilvækst og med tiden organsvigt der medfører højere dødelighed. Nedsat reproduktion. Nedsat pelskvalitet. Lungebetændelse hos hvalpe. Infektionen kan forløbe subklinisk.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

3-5 hele kadavere, milt og eller lymfeknude.

Hele kadavere indsendes til:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Små organstykker indsendes til:
Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S
Att. AI-lab

Læs mere om Emballering.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • Påvist, AMDV bekræftet ved sekvensanalyse

Svartid

Svar kan forventes 2-7 dage efter modtagelse af prøverne.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af ADV.

Bemærkning

Påvisning af AMDV skal indberettes til Fødevarestyrelsen (FVST).

Analysens princip

Viruspåvisning med PCR. Positive prøver bekræftes ved sekventering af partiel NS1 gen.

Synonym

Plasmacytosevirus

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00