Opgørelse over screeningsundersøgelser for Taylorella equigenitalis infektion i 2022

Smitsom livmoderbetændelse hos hopper, også kendt under betegnelsen contagiøs equin metritis (CEM), er en anmeldepligtig sygdom, som forårsages af bakterien Taylorella equigenitalis.

Sygdommen forekommer sporadisk i mange lande, men siden 2020 er der registreret øget forekomst af CEM blandt heste i Danmark. En effektiv bekæmpelse af CEM forudsætter identifikation af inficerede dyr, før de indgår i avl. Statens Serum Institut (SSI) tilbyder PCR-baseret screening for CEM, som mange hesteejere har benyttet sig af de sidste to år.

Læs mere om CEM-screening i SSI’s Analyseoversigt.

I 2022 blev der undersøgt 2.595 heste, hovedsageligt islandsheste og fjordheste, samt et mindre antal af andre hesteracer. Et positiv PCR-resultat for T. equigenitalis blev registreret hos 58 (2,2%) heste, alle islandsheste eller fjordheste. Kun 9% af de PCR positive heste, havde haft et PCR-positivt resultat tidligere, mens 91% havde ikke en kendt historie med T. equigenitalis infektion. Fra syv PCR-positive heste blev der dyrket T. equigenitalis, og den efterfølgende undersøgelse ved helgenomsekventering har afsløret både kendte men også hidtil ukendte MLST-typer, både hos islandsheste og fjordheste.

Disse resultater bekræfter, at CEM screeningsundersøgelse er et effektivt redskab til identifikation af smittekilder. SSI udbyder undersøgelsen også i år.

Læs mere om CEM screeningsundersøgelsen i 2022 her.

Figur 1. Antal og kønsfordeling af islands- og fjordheste undersøgt for CEM i 2021 og 2022

Antal og kønsfordeling af islands- og fjordheste undersøgt for CEM i 2021 og 2022

Figur 2. Antal og kønsfordeling af islands- og fjordheste positive ved CEM PCR-test i 2021 og 2022

Antal og kønsfordeling af islands- og fjordheste positive ved CEM PCR-test i 2021 og 2022

Branko Kokotovic

Kontakt

Branko Kokotovic, Akademisk medarbejder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688936 @. brko@ssi.dk Se profil