Modtagelse af veterinære prøver julen 2022

Jul og nytår nærmer sig, og helligdagene har indflydelse på, hvornår DK-VET kan modtage, analysere og svare prøver afhængigt af, om det er prøver til almindelig diagnostik eller beredskabsprøver.

Julen 2022 - to heste på en mark med sne

Almindelig diagnostik

Den almindelige veterinære diagnostik holder lukket mellem jul og nytår.

Sidste frist for modtagelse af prøver til diagnostik fx i forbindelse med eksportprøver, overvågningsprogrammer, mv. er mandag den 19. december kl. 9, medmindre andet aftales med laboratoriet. Vær opmærksom på, at prøver til dyrkning for Tritrichomonas foetus og Campylobacter fetus skal være modtaget på laboratoriet senest kl. 12 fredag den 16. december. Prøver til dyrkning for Hønsetyfus (opfølgning på positiv serologisk testning) skal være modtaget senest kl. 9 mandag den 19. december.

Prøver modtaget frem til den 19. december vil så vidt muligt blive besvaret senest fredag den 23. december. Længerevarende analyser besvares først efter nytår.

Prøver modtages igen fra mandag den 2. januar 2023.

Vi anbefaler generelt at vente med at udtage prøver til umiddelbart efter nytår. Prøver, der alligevel modtages i dagene efter ovennævnte tidspunkter eller aftalte frister, vil blive lagt på køl, hvis analyseforskriften tillader det, og vil blive analyseret fra den 2. januar 2023. Prøver til Tritrichomonas foetus dyrkning kan ikke opbevares på køl.

Beredskab

Akutberedskabet for mistanke om klassisk og afrikansk svinepest, mund- og klovesyge, aviær influenza og Newcastle Disease er ikke påvirket af julen.

Laboratoriet er ligeledes åbent på hverdage for varetagelse af analyser i forbindelse med kliniske mistanker om andre anmeldepligtige sygdomme. Længere svartider kan forekomme, ligesom det for nogle indsendelser vil være nødvendigt at opbevare dem på køl indtil den 2. januar. Vær opmærksom på, at beredskabsprøverne skal varsles. Læs mere om varsling. 

Tak for i år og på gensyn i 2023.

Glædelig jul og godt nytår.