SSI tilbyder screening for smitsom livmoderbetaendelse CEM i heste

Det sidste års udbrud af smitsom livmoderbetændelse (CEM) blandt islandsheste var det hidtil største registrerede udbrud af sygdommen i Danmark og et af de største udbrud i Europa i de sidste årtier. Ikke alene har det været til besvær for mange hesteejere i hele landet, det har også vist, at der er behov for nye tiltag og en mere koordineret indsats for at sikre en bedre beskyttelse af den danske hestebestand mod denne sygdom i fremtiden.

Islandsk hest med føl

En effektiv måde på at bryde CEM smittekæder er at identificere subkliniske smittebærere og tage dem midlertidigt ud af avl, indtil de er blevet behandlet og fri for infektionen. Et godt redskab til dette formål vil være en screening-undersøgelse af avlsdyr for infektion med Taylorella equigenitalis.

Som nationalt reference laboratorium for CEM ønsker SSI at styrke bekæmpelse af sygdommen gennem en kontrolleret, periodisk undersøgelse af dyr forud for begyndelsen af avlssæsonen. Derfor tilbyder SSI fra 2021 en ny screenings-undersøgelse for Taylorella equigenitalis.

Screeningsundersøgelsen benytter den samme analysemetode som anvendes til rutinediagnostisk påvisning af Taylorella bakterier (real-time PCR), men giver mulighed for at analysere op til tre prøver fra det samme dyr med en enkelt PCR-reaktion. Prøverne indsendt til screeningsundersøgelse vil blive analyseret én gang om ugen, hvilket medfører lavere analyseomkostninger. CEM-screeningsundersøgelsen tilbydes til en særdeles favorabel pris på 350,00 kr. pr. PCR-reaktion og vil være tilgængelig fra den 1. februar 2021.

CEM er en bakteriel infektion som forårsages af Taylorella equigenitalis. Bakterien kan spredes fra inficerede dyr via bedækning, insemination eller indirekte kontakt. Parring er den primære smittevej og betydningen af indirekte kontakt er stadig ikke afklaret. Taylorella infektion kan i mange tilfælde forløbe uden specifikke kliniske symptomer. Brug af subklinisk inficerede dyr til avl er sandsynligvis hovedårsagen til smittespredning og en stor udfordring i forbindelse med bekæmpelse af sygdommen.

Læs mere om CEM-screening i SSI’s Analyseoversigt.

Øystein Angen

Kontakt

Øystein Angen, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688175 @. ysan@ssi.dk Se profil