Overvågning af influenza A virus i svin afslører cirkulation af nye virus med gener fra både svin og mennesker

Forekomsten af influenzavirus i danske svin er overvåget systematisk siden 2011.

Grise i stald

I et nyligt studie, der netop er publiceret i det meget anerkendte tidsskrift eLIFE, har forskere fra KU, DTU og SSI fundet en stor genetisk variation blandt influenza virus i danske svin i perioden 2011-2018. Siden introduktionen af H1N1 svineinfluenzaen, der forårsagede en global pandemi hos mennesker i 2009, er der sket en massiv stigning i antallet af nye virus varianter. En af de måder, nye varianter opstår, er ved såkaldt ”reassortment”, hvor fx et svin er smittet med to forskellige virus på samme tid, og derfor kan frigive nye viruspartikler kaldet ”reassortants”, der indeholder en tilfældig blanding af gen-segmenter. Flere af de påviste reassortants fra studiet indeholdt en blanding af gen-segmenter fra svineinfluenza og gen-segmenter med oprindelse i sæsoninfluenzaen fra mennesker, og udgør derved en gruppe af virus med ukendt zoonotisk potentiale. En stadig stigende mængde af disse virus består hovedsageligt af gener der stammer fra svineinfluenza i 2009, dvs. gener vi ved tidligere har indgået i virus der kan smitte fra svin til menneske, og fra menneske til menneske. Et af disse nye virus kaldet ”H1pdmN1av”, har syv ud af otte gener, der stammer fra den pandemiske H1N1 fra 2009. Overvågningen af influenza A virus i svin fra 2020, viser at denne type er i markant fremgang, og nu er den næst mest prævalente type i danske svinebesætninger.

Med dannelsen af nye reassortants i svin, er der en risiko at disse virus kan blive introduceret til mennesker, der har kontakt med svin og svinebesætninger. Derudover udgør mennesker også en risiko for dannelsen af nye reassortants, da det er dem der introducere sæsoninfluenza virus i besætningen, ved at smittede mennesker kommer i kontakt med svinene.

Mutationer, som kan have betydning for influenza A virus zoonotiske potentiale blev også vurderet i studiet. Her blev det blandt andet fundet at 81% af de danske svine influenza virus med et NP gen af aviær oprindelse havde mutationer, som koder for MxA resistens. MxA proteinet anvendes af immunforsvaret til at bekæmpe influenza infektioner, og derved kan resistens mod dette protein øge virus’ zoonotiske potentiale. Dog er denne mutation formentligt kun én af mange, som skal være til stede for at virus kan springe fra svin til mennesker.

I studiet har vi desuden dokumenteret dannelsen af en undergruppe af den pandemiske H1N1 fra 2009, som nu er muteret i en grad så den afviger signifikant fra de virus, der findes i mennesker. Lignende grupperinger er fundet i andre europæiske lande, og kræver stor bevågenhed, da der er mulighed for at disse virus på et tidspunkt har ændret sig i en sådan grad, at det menneskelige immunforsvar ikke vil være kunne genkende dem. H1N2, der er det mest udbredte virus blandt danske svin, har også ændret sig markant, og sammenholdt med et nyligt tysk studie, er der nu dokumentation for at immun krydsbeskyttelse mellem de mest forskellige H1N2 varianter ikke kan forventes. Dette kan have betydning for vaccine-effektivitet i svin, da den nuværende vaccine kun indeholder én H1N2 variant, som er meget forskellige fra en stor del af de cirkulerende virus. Tilmed betyder denne store forskellighed, at en besætning kan opleve et akut influenza udbrud, uden at have fået introduceret en ny subtype.

Overvågningen af influenza A virus i svin er vigtig både for korrekt diagnostik og kontrol i besætningerne, men også for vores sundhed, da vi kan identificere mulige virus med et øget zoonotisk potentiale inden den spredes blandt mennesker. På nuværende tidspunkt modtager vi årligt prøver fra cirka 25% af de danske svinebesætninger til den danske overvågning af influenza i svin.

Læs mere

Kontakt