Foreløbige resultater fra den danske screeningsundersøgelse for CEM i heste

Den 1. februar 2021 åbnede Statens Serum Institut (SSI) for indsendelse af prøver for screening for contagiøs equin metritis (CEM), et initiativ som har til formål af afdække udbredelse af Taylorella equigenitalis i landets hestepopulation. I tilslutning til dette er der igangsat et forskningsprojekt i samarbejde med Dansk Islandhesteforening og KU SUND, som sigter bl.a. på at opspore smitteveje og evaluere behandlingsstrategier.

Islandske heste

Tilbuddet om screeningsundersøgelse er blevet godt modtaget hos hesteejerne. Siden begyndelsen af februar er antallet af indsendte prøver vokset støt. Status medio juni 2021 er, at SSI har modtaget 1.322 indsendelser til CEM screening og analyseret 2.373 prøver (Figur 1) fra flere end 1500 hopper og 350 hingste samt vallaker og føl. Heraf er 35 heste detekteret PCR-positive – hvilke alle var raske smittebærere. Stort set alle berørte hesteejere har takket ja til tilbud om opfølgende bakteriologisk undersøgelse, hvor nye prøver bliver indsamlet og indsendt til SSI med henblik på dyrkning af Taylorella bakterier. Der er foreløbigt isoleret Taylorella equigenitalis fra prøver af i alt 13 dyr ud af 20 afsluttede analyser. Dette repræsenterer et meget værdifuldt materiale, hvis yderligere undersøgelse vil give øget viden om bakteriens populationsstruktur og smitteveje.

CEM screeningsinitiativet fortsætter over sommeren. Grundet ferie vil der dog forekomme ændringer i den daglige bemanding af laboratoriepersonale, og dette kan påvirke besvarelsestiden for CEM screeningsundersøgelser. Den gennemsnitlige besvarelsestid for de hidtil afsluttede CEM screeningssager har været lige under 4 dage og langt det fleste sager (98,7%) blev afsluttet inden for en 7 dages periode fra modtagelsen af prøverne. Vi vil gøre vores bedste for at fortsætte med at besvare sager hurtigst muligt, men vil samtidig bede vores kunder om forståelse for, at svartiden kan blive længere i den kommende sommerferieperiode.

Figur 1.

Tabel over indsendelser og prøver vedr. screening for contagiøs equin metritis (CEM)

Se tidligere nyhed her.

God sommer!