Udbrud af kønssygdommen Contagiøs equin metritis (CEM) hos islandske heste

Statens Serum Institut (SSI) har i løbet af sommeren 2020 analyseret et højt antal prøver for smitsom livmoderbetændelse (Contagiøs Equin Metritis, CEM) i forbindelse med et stort udbrud af denne sygdom hos islandske heste. Udbruddet er et af de største udbrud af CEM i Europa de sidste 10 år.

Islandske heste på mark

Udbrud juni-august 2020

I slutning af juni blev de første prøver fra islandske heste indsendt til CEM-undersøgelse. Efter at flere hingste var konstateret positive for CEM, blev yderligere prøver udtaget fra dyr, hvor der var mistanke om smittekontakt, samt fra dyr med og uden tegn på sygdom. Fra slutningen af juni til slutningen af august testede SSI flere end 700 prøver fra i alt 269 heste. T. equigenitalis blev påvist i 14 hingste og ca. 90 hopper.

Antallet af indsendte prøver og positive fund var på det højeste midt i juli. De fleste heste, der blev konstateret positive for T. equigenitalis, er på nuværende tidspunkt behandlet og fulgt op med negative kontrol tests.

Der er i øjeblikket ingen oplysninger, som kan indikere, hvordan og hvornår sygdommen kom ind i Danmark, og hvordan den har spredt sig i populationen af islandske heste i Danmark. Udbruddet har medført praktiske og økonomiske konsekvenser for hesteejere og hesteavlere.

Om sygdommen CEM

Contagiøs equin metritis (CEM) forårsages af bakterien Taylorella equigenitalis, der giver smitsom livmoderbetændelse hos hopper. Bakterien overføres ved parring, insemination eller indirekte kontakt. Hopperne kan vise tegn på infektion i kønsorganerne og reproduktionsproblemer, inklusiv abort, men nogle hopper viser ingen tegn på infektion. Hoppene kan overføre bakterien til hingste. Hingstene bliver som regel raske smittebærere. CEM er en sygdom, som kun overføres mellem heste og ikke til mennesker. Sygdommen findes i flere lande i Europa, men er meget sjælden i Danmark. I Danmark blev CEM påvist to gange i 2019, og før det, sidste gang i 2009. CEM er en anmeldepligtig sygdom i Danmark, og SSI er referencelaboratorium for sygdommen. Alle positive fund anmeldes til Fødevarestyrelsen.

Diagnostik af CEM

T. equigenitalis kan påvises med PCR eller dyrkning. Dyrkning bliver ikke brugt rutinemæssigt på SSI, da metoden er tidkrævende og har lav sensitivitet. PCR, som detekterer bakterie-DNA, er en hurtigere og mere følsom metode og er derfor SSI’s standardmetode. Analysen udføres på svaberprøver fra hestens kønsorganer (3-4 prøver per dyr).

Ny blanket til CEM-indsendelser

SSI har udarbejdet en rekvisitionsblanket til Contagiøs equin metritis (CEM). Denne blanket bedes anvendt, når der indsendes prøver til SSI til analyse for CEM.

Læs mere om CEM på Fødevarestyrelsens hjemmeside og i SSI’s Analyseoversigt.

Øystein Angen

Kontakt

Øystein Angen, Seniorforsker, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688175 @. ysan@ssi.dk Se profil